E-teenused ja infoühiskond

  • Seame eesmärgiks muuta Saue vald infoühiskonna teenäitajaks. Asjaajamine Saue vallaga peab olema võimalik elektroonilisi kanaleid pidi hoolimata elaniku elukohast.
  • E-lahendused saavad valla haldusprotsessi loomulikuks osaks. Rakendame ja arendame uusi IT-lahendusi vastavalt elanike vajadustele (nt koolibussi asukoha reaalajas jälgimise süsteem) ning tagame võimalusel info kättesaadavuse avalike andmetena.

Lae alla meie programm PDF-na

Vali valdkond, mis huvi pakub:

Valla juhtimine   Teed, transport, side   Elu- ja looduskeskkond, keskkonnahoid, turvaline elukeskkond   Haridus ja noorsootöö, huviharidus   Kultuur, sport ja vaba aeg   Sotsiaalteenused ja tervishoid   Ettevõtlus, turism ja tööhõive   E-teenused ja infoühiskond