Ettevõtlus, turism ja tööhõive

  • Oleme ettevõtjale asjatundlik partner ning toetame nutika ja teadmistepõhise ettevõtluse
  • Hoidume ettevõtlust pärssivate kohalike maksude kehtestamisest.
  • Väärtustame põllumajandust kui valla olulist ettevõtlussektorit ja tööandjat hajaasustuses.
  • Loome alustavatele ja väikeettevõtetele Laagris asuvas vallavalitsuse majas vabanevatesse ruumidesse jagatud kontori (coworking) kasutamise võimalused.
  • Töötame välja turismistrateegia, kaardistame turismiteenuste pakkujad, turismiväärtuslikud alad ja viidastame need. Toetame valla turismivaldkonna ettevõtete ja asutuste võrgustiku toimimist.
  • Eelistatult toetame strateegiliselt olulist (nii riiklikul kui kohalikul tasandil) ning avalikku huvi arvestavat vastutustundlikku ettevõtlust.

Lae alla meie programm PDF-na

Vali valdkond, mis huvi pakub:

Valla juhtimine   Teed, transport, side   Elu- ja looduskeskkond, keskkonnahoid, turvaline elukeskkond   Haridus ja noorsootöö, huviharidus   Kultuur, sport ja vaba aeg   Sotsiaalteenused ja tervishoid   Ettevõtlus, turism ja tööhõive   E-teenused ja infoühiskond