Kultuur, sport ja vaba aeg

  • Soodustame mitmekülgselt kultuuri- ja sporditegevuste korraldamist ning vabaaja veetmise võimaluste mitmekesistamist kodukohale lähedases piirkonnas koostöös kogukonna organisatsioonidega. Jätkame väljakujunenud kultuuri- ja spordiürituste toetamist.
  • Toetame suuremates asumites kooskäimise ja eneseharimise kohtade rajamist vastavalt arengukavale.
  • Ehitame valmis külakeskusena Ääsmäe teenusekeskuse ja taotleme raha Hüüru mõisa
  • Otsime aktiivselt võimalusi Saue valda kaasaegse kino
  • Toetame eakate aktiivset seltsitegevust ja tagame olemasolevate päevakeskuste töö jätkumise.
  • Kehtestame piirkondliku kogukonnategevuse järjepidevuse toetamiseks regulaarse eelarvelise tegevustoetuse vähemalt teenusekeskuste tasandil.
  • Aitame kaasa tugeva vabaühenduste võrgustiku tekkele, sealhulgas koordineerides ühisprojekte.

Lae alla meie programm PDF-na

Vali valdkond, mis huvi pakub:

Valla juhtimine   Teed, transport, side   Elu- ja looduskeskkond, keskkonnahoid, turvaline elukeskkond   Haridus ja noorsootöö, huviharidus   Kultuur, sport ja vaba aeg   Sotsiaalteenused ja tervishoid   Ettevõtlus, turism ja tööhõive   E-teenused ja infoühiskond