161 Einar Alliksaar – Kaasiku/Laitse, Saue vald

Kaasiku/Laitse, Saue vald

Üheskoos oleme jaganud muresid ja rõõme, leidnud lahendusi, langetanud otsuseid ning teinud plaane ja unistanud. Koostöös Sinuga suudame kõike seda jätkata.

161 Einar Alliksaar, Kaasiku/Laitse Saue vald

Kogemus

Olen 39 aastat elanud Kaasiku külas, mis läbi valdade ühinemise 2017 aastal sai Saue valla osaks. Mul on selle paigaga tugev side, mis hoiab ja toidab tahet oma kodukanti veelgi paremaks muuta. Selle nimel olen teinud tööd juba aastaid. Alustades Kaasiku külavanema ametikohal, oli loomulik jätk seada sammud Kernu volikogusse, et olla lüliks elaniku ja vallavõimu vahel. Peale kaheksat aastat Kernu volikogus olen andnud oma panuse Saue valla volikogu liikme ja elukeskkonnakomisjoni esimehena.

Eesmärk

Minu eesmärk on olnud parandada elukvaliteeti meid kõiki igapäevaselt puudutavates teemades. Eelkõige – avalik kord, turvalisus, jäätmekäitlus, ühistransport, veevarustus ja kanalisatsioon, valla teede ja tänavate korrashoid. Üha rohkem valla kruusateid on saanud musta katte. Pikaajalise ja järjekindla töö tulemusena näeb täna oluliselt vähem teepervele ja metsa alla tekkinud prügilaid. Selle probleemi lõplikuks seljatamiseks on vaja luua uusi jäätmejaamasid ning kindlasti ka tõsta elanike teadlikkust.

Pühendumus

Hetkel tegutsen ka Laitse Seltsimaja tegevjuhina. 100 aastat vana Laitse vallamaja asemele ehitati 1995 aastal külaelanike initsiatiivil uus palkmaja, mille ehituse juures sai isegi käed külge pandud, olles tol ajal alles 13 aastane. Kahjuks aga hiljem jäi külaelu soiku ning 2006 aastal kaaluti ettepanekut hoone lammutada ja viia üle kohta, kus sellele parem kasutus leitaks. Tabasin end olukorrast, kus tundsin, nüüd või mitte kunagi ja otsustasin, ohjad tuleb enda kätte haarata – päästa MTÜ ning taastada hooletusse jäetud maja.

Täna toimuvad Seltsimajas huvialaringid, tegutseb noortekeskus ning avatud on poolteist aastat tagasi püsti pandud raamatukogu. Kellel on soov läbi astuda, siis tuba on soe ja puhas ning värsked ajalehed ootavad lugejaid.

Muutused

Kui minu koolitee sai alguse Nissi koolist, kuhu sõitsin pea üksi rongis istudes, siis täna on Laitse rongipeatus inimestest tulvil. Esimest rongi ootavad unised näod perroonil, järgmisele rongile jooksvad äsja ärganud koolijütsid, viimaste sekundite kiuste. Mööda käänulisi külateid vuravad koolibussid.  Kernu valla ajal rajatud Laitse lasteaed, mis on tänaseks lapsi täis – rohkem ei mahu, ütlevad.  Elu käib täiel rinnal Saue valla külades. Püsielanikke tuleb muudkui juurde, kõik on muutumises ja tunnen, et suudan ning tahan anda panuse, et meie elukeskond muutuks koos meie vajadustega. Olgu selleks siis uute lasteaiakohtade loomine või läbimõeldud kergteede võrgustiku rajamine.

Siht

Võib õelda, et olen kui Hunt Kriimsilm oma 9 ametiga. 20 aastat töötan kindlustusettevõttes, pärusmaaks IT alased väljakutsed. Selles töös saan end igapäevaselt arendada, et tehnikal ja maailmal kannul püsida ning isegi sammukese ees olla. Õhtuid sisustan erinevate isikuarengut toetavate tegevustega  – ehitan, remondin, olen vabatahtlik päästja Lootuse küla päästeseltsis, juhin Kaitseliidus rühma ning koduses miljöös olen niisama vahva perepea, kes lähedastele alati olemas nii nõu kui jõuga.

Tulemus

Mina isiklikult usun, et probleemid, millega siin elus silmitsi seisma peame, on lahendamiseks ja rikastavad kõigi teadmistepagasit, mis omakorda on hädavajalik nii indiviidi kui ka meeskonna eduks. Leida üheskoos lahendusi, vajadusel omandada uusi teadmisi ning lõpuks teha kompromissidel põhinev otsus, mis kõiki osapooli rahuldab. Üheskoos teeme ära!

161 Einar Alliksaar