E-teenused ja infoühiskond

  1. Seame eesmärgiks muuta Saue vald infoühiskonna teenäitajaks – asjaajamine vallaga peab olema võimalik hoolimata kaugusest ja asukohast. Teeme elanike jaoks teabe saamise lihtsaks nii kodulehel kui dokumendiregistris. Jätkame iseteeninduskeskkondade, andmevärava ja geoinfo värava arendamist.
  2. E-lahendused ei ole asi iseeneses, vaid haldusprotsessi loomulik osa. Rakendame uusi innovatiivseid IT-lahendusi vastavalt elanike muutuvatele ja tekkivatele vajadustele ning teeme võimalusel info avaandmetena kättesaadavaks. 
  3. Heade mõtete ja probleemide kirjeldamiseks ning avalikuks menetlemiseks juurutame ideekorje rakenduse.
  4. Tagame volikogu istungitest ülekande internetis.