Kultuur, sport ja vaba aeg

 1. Tagame mitmekülgsed kultuuri- ja sporditegevuse ning vaba aja veetmise võimalused kodukohale lähedases piirkonnas. Seame eesmärgiks, et igas haldus- ja teenusekeskuses oleks kogukondlik spordiplats ja mänguväljaks. Jätkame väljakujunenud kultuuri- ja spordiürituste toetamist. 
 2. Toetame suuremates asumites külakeskuste ja kooskäimise ja eneseharimise kohtade rajamist vastavalt arengukavale. 
 3. Otsime aktiivselt võimalusi Saue valda kaasaegse kino rajamiseks. 
 4. Toetame eakate aktiivset seltsitegevust, tagame olemasolevate päevakeskuste töö jätkumise uutes värskelt renoveeritud ruumides. 
 5. Tagame valla raamatukogudele piisavad vahendid kirjanduse, ajalehtede, ajakirjade ja muude teavikute komplekteerimiseks lähtudes kogukonna huvidest.
 6. Tagame ööpäevaringse raamatute kättesaamise ja tagastamise võimaluse Saue, Laagri ja Riisipere raamatukogudes (pakiautomaadid).
 7. Piirkondliku kogukonnategevuse järjepidevuse toetamiseks jätkame regulaarse ja läbipaistva eelarvelise tegevustoetuse pakkumist, mis võimaldab kohtadel iseseisvalt otsustada oma tegevuse prioriteete. 
 8. Aitame kaasa tugeva piirkondliku vabaühenduste võrgustiku tekkele aidates koordineerida ühisprojekte ning kutsudes kokku vabaühenduste ümarlaua.
 9. Ehitame valmis Laagi uue spordihoone riigigümnaasiumi juurde ning võimaldame selle maksimaalse kogukondliku kasutatavuse.
 10. Rekonstrueerime Ääsmäe Põhikooli võimla ja raamatukogu.
 11. Rajame välijõusaali ja pumptracki raja Saue-Laagri piirkonda ning välijõusaalid halduskeskustesse. 
 12. Rajame Saue linna Saue Raamatukogu ja Saue Kultuuri- ja Huvikeskuse tarbeks ruumid uude multifunktsionaalsesse keskushoonesse Kütise tn 4.
 13. Rajame Ruila kooli staadioni.
 14. Peame vajalikuks rajada ujula valla lõuna-edela piirkonda, et võimaldada piirkonna haridusasutustele kättesaadavam ujumisharidus.