Ettevõtlus, turism ja tööhõive

  1. Oleme ettevõtjale asjatundlik partner ning toetame nutika ja teadmistepõhise ettevõtluse arengut. 
  2. Hoidume uute ettevõtlust pärssivate kohalike maksude kehtestamisest.
  3. Väärtustame põllumajandust kui Saue valla olulist ettevõtlussektorit ja tööandjat hajaasustuses. Hakkame tunnustama aasta põllumeest üldise tunnustuspraktika raames. 
  4. Töötame välja turismistrateegia, kaardistame turismiteenuste pakkujad ja turismiväärtuslikud alad ning viidastame need. Toetame valla turismivaldkonna ettevõtete ja asutuste võrgustiku toimimist.
  5. Rajame Riisiperre tööturu paindlikust suurendava munitsipaalkortermaja, mille esimesel korrusel on lisaruume ettevõtluse ja perearsti teenuse arenguks piirkonnas. 
  6. Toetame ettevõtlust läbi infrastruktuuri arendamise koostöös infrastruktuuri valdajatega (teed, ÜVK, elekter,).
  7. Parandame ja arendame matkaradade märgistust, tuues esile turismiväärtuslikud piirkonnad vallas, mida ka kohalikud elanikud saavad kasutada. 
  8. Rajame Sauele võimaluse turu tegutsemiseks.