Programm 2021 – 2025

*Programm võib valimisteni täpsustuda, võttes arvesse tagasisidet valla elanikelt.

Soovime, et iga Saue valla kodanik saaks tunda rõõmu oma kogukonnast, oleks kodukoha teadliku mõtlemisega ning võiks alati uhke olla koduvalla juhtimise üle. Selle aluseks on volikogu ja vallavalitsuse liikmete isetu pühendumine elu paremaks korraldamiseks, vaadates alati valda kui tervikut. Kasutades ära valla parimaid oskusi ja teadmisi, peaks avalikud teenused olema võrdselt hea kättesaadavusega nii valla äärealade tõmbe-, haldus- ja teeninduskeskustes, eeslinnalises Laagris kui ka Saue linnas. Vallavalitsus on meie nägemuses sõbralik abikäsi, kus mõeldakse kaasa ja otsitakse parimaid võimalikke seaduslikke lahendusi. Samas anname endale aru, et igale probleemile ei ole lihtsat ja kõigile sobivat lahendust ning vallavalitsus suudab konstruktiivsete tulemusteni jõuda alati enamuse huvi silmas pidades.

Valimisliit Koostöö – Meie vald on olnud juhtiv valitsusliit Saue vallas 12 aastat. Viimased neli aastat on ellu viidud ühinemislepingus sätestatut. Järgneva nelja aasta programmi olulisteks  ja lahutamatuteks alusdokumentideks on valla kehtiv arengukava ning eelarvestrateegia. Jätkuvalt on oluline piirkondade tasakaalustatud areng, erinevate huvigruppide võrdne esindatus ning keskuse ja tagamaa rollide väljaarendamine elanike huve arvestades.

Lae alla meie programm PDF-ina

Vali valdkond, mis huvi pakub:

Valla juhtimine   Planeerimine, ehitus ja maakorraldus   Teed, transport ja side   Turvaline elukeskkond, loodus ja keskkonnahoid   Haridus, noorsootöö ja huviharidus Kultuur, sport ja vaba aeg   Sotsiaalteenused ja tervishoid   Ettevõtlus, turism ja tööhõive   E-teenused ja infoühiskond