154 Tõnu Urva

Saue linn, Saue vald

Olen sündinud 1978. aastal Tallinnas. Oma haridusteed alustasin Saue Keskkoolis, kõrghariduse õigusteaduse erialal omandanud Akadeemias Nord. Töötan eraettevõtluses projektijuhina. Kuulun Nissi Jahimeeste seltsi.

Töötanud olen avalikus teenistuses Tallinna Kesklinna Valitsuse elamumajanduse osakonna spetsialistina, Saue Linnavarahalduse juhataja, Saue abilinnapea ja linnapeana.

Saue Linnavolikokku olen osutunud valituks kolmel korral ning täitnud volikogu aseesimehe ja komisjoni esimehe ülesandeid.

2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel osutusin valituks Saue Vallavolikogu liikmeks ning kuulun samuti Saue valla Maa- ja planeeringute komisjoni.

Andes valimistel oma hääle minule, seisan selle eest, et valla juhtimine oleks aus, avatud, arvestaks kõigi vallaelanike soovidega ning valla areng oleks terviklik ning tasakaalus.