165 Eero Kaljuste

Vanamõisa, Saue vald

Saue vallavolikogu aseesimees.