180 Andrus Oruste

Saue linn, Saue vald

Saue Vallavolikogu hariduskomisjoni liige
Saue Muusikakooli hoolekogu esimees
Saue Gümnaasiumi hoolekogu liige