159 Ats Marek Tender

Saue Gümnaasiumi vilistlane,
Endine robootikaringide juhendaja,
“Koostöö – Meie Vald” noorim liige

Minu peamine eesmärk vallavolikogus on olla esmane kontakt noortele ning haridus- ja kultuurivaldkonnaga seotud inimestele, et ka nende huvid oleks alati esindatud!

2019. aasta alguses asutasin Saue Gümnaasiumis Eesti esimese tüdrukute robootikaringi. Vedasin mitu aastat järjest õpetajana kõiki Saue Gümnaasiumi robootikaringe ning nendes on õppis sel ajal üle 70 õpilase (sh u 30 tüdrukut!).

Usun, et suudan endise ringijuhendaja ja hilise vilistlasena kõige paremini esindada õpilaste ja haridustöötajate huve valla tasandil. Olles mõlema poolega seotud, tunnen olulisemaid asju mõlemast maailmast ning suudan need ühendada!

Peale haridustöö olen aastaid tegutsenud veel spordis, muusikas ja tehnoloogias ning olen tegelenud ujumise, koorilaulu ja kitarrimänguga.

 

Leia mind: LinkedinFacebook