167 Jaanus Kallion

Ääsmäe, Saue vald

Ääsmäe kooli direktor, Saue vallavolikogu liige.