166 Margit Mitt

Maidla, Saue vald

MTÜ Maidla Külaseltsi juhatuse liige
• Olen põline Maidla küla elanik, kes on alati oma kodukoha käekäiguga kursis olnud ning kaasa rääkinud.• Tegelen aktiivselt piirkonna külaelu edendamisega ja seisan selle eest, et piirkondlik loodus säiliks võimalikult puutumatuna.

• Leian, et ääremaastumist on võimalik pidurdada toetades piirkondlike vabaühendusi.