177 Meelis Muuga

Turba/Laagri, Saue vald

Elan Turbas, emapoolsete juurte lähedal, aga minu lapsepõlvekodu on Laagris Nõlvaku piirkonnas. Laagris elavad siiani mu armsad vanemad. Seega on kujunenud olukord, kus põlise sauevallakana olen osaline olnud valla erinevate piirkondade arenguloos. Kuna ma töötan geograafiaõpetajana ja vabakutselise matkajuhina, siis minu tugevamad valdkonnad on keskkonnatemaatika ja haridus.

Samuti pean oluliseks kohalugusid ja -pärandit, mis on justkui teeviidad uute tegevuste ja taristuprojektide arendamisel. Meie valla eeliseks on eripalgelisus – meil on linlikku ja alevlikku elukeskkonda ning looduskauneid hajakülasid. Paikkondade eripärasid arvestavate taristuprojektide ning asumi- ja külaseltside järjekindla toetamise läbi saame mõjutada iga valla nurga elamisväärsust ja kogukondade arengut.