163 Toomas Artma

Laagri/Alliku, Saue vald

Elan ja töötan Saue vallas aastast 2005. Selle aja jooksul on minu kodukant olulisel määral kenamaks muutunud, haldusreformi tulemusel on meie vald saanud Eesti mandriosa rahvarohkeimaks vallaks. Meie vallas ringi liikudes on mul hea meel näha neid muutusi ja arenguid, mis on toimunud valla väiksemates külades, suuremates asumites ja Saue linnas. Ja rõõm on näha, et vald on pidevas arengus, pidevas muutumises elanikele mugavamaks ja mõnusamaks elukohaks. Selleks, et muutused käiksid ajaga kaasas või sekund ees, on pikas vaates mõistlik hoida noori oma kodukohaga seotuna. Alates lasteaiast kuni põhikooli lõpuni ja veel parem kui gümnaasiumi lõpetamiseni, peaks noored saama käia vallas tegutsevates haridusasutustes. Hea haridus ja kodukoha tunne seovad need inimesed vallaga pikemaks ajaks ja see aitab kõige paremini kaasa valla arengule.

Mul on natuke isegi hea meel, et vahetult enne valimisi ei ole valminud Saue vallas uusi koolihooneid, uusi lasteaedasid. Valimisteks positiivsete “uudiste” planeerimine on pigem silmakirjalik. Saue vald on seni toimetanud selge visiooni ja tulevikku vaatava mõttelaadiga. See tagab valla optimaalse arengu, mis on erinevate valdkondade osas tasakaalus.
Mulle meeldib, et vallas on erinevate vaadete ja tulevikunägemustega inimesi. Mulle meeldib, kui säravamad neist on/saavad volikogusse. Mulle meeldib, kui säravate inimeste sära neid ennast ei pimesta ja nad näevad ka teiste sära – koostöös avaldub arengu jõud!
Mõtleme tulevikule!