ARHIIV 2017: Elu võimalikkusest väikeses külas „ääremaal“.

„Kui kord oled valinud selle koha elamiseks, on Sinu võimuses muuta see parimaks paigaks maailmas“.

Mulle meeldib see Kodukant Harjumaa moto sellepärast, et see ongi nii. Lehetu küla asub Nissi vallas. Selles külas olen ma elanud juba 34 aastat. Kunagisest Saida sovhoosi keskusest on saanud väike, ca 190 elanikuga küla. Lehetu külas elavad erineva tausta ja harjumustega Nissi valla kodanikud. On inimesi, kes käivad tööl ja võtavad osa aktiivselt avalikes tegevustes. Kuid on ka neid, kes on pikaajalised töötud, toimetuleku raskustes paljulapselised pered ja sõltuvus probleemidega isikud.  Väikekülas tekitab selline sotsiaalne kihistumine tugeva lõhe kogukonnas.

1997 aastal asutasime Lehetu naistega külaseltsi, et taasiseseisvunud Eesti Vabariigis hakata Lehetu küla muutma parimaks paigaks maailmas. Seltsi tegevuse põhieesmärgiks on külaelu arendamine ja külaelanikele vabaaja võimaluste pakkumine. Väljunditeks on traditsioonilised sündmused õpitubade, rahvakalendri tähtpäevade tähistamise, talgute jm näol. Seltsi poolt korraldatud üritustest võtavad osa Lehetu külaelanikud ja suurematest üritustest nagu Jaanituli, ka naaberkülade elanikud ning endised Lehetu elanikud. Alates 2006. aastast on külaselts kirjutanud ja ellu viinud projekte maja hooldusremondiks. Valminud on kaks saali ja vajalikud abiruumid, mida kütavad õhksoojuspumbad. Külakeskuse õueala korrahoiuks on soetatud heakorravahendid ja muruniiduk ning kaitseks paigaldatud sepisväravad. Peamisteks projektide rahastajateks on olnud KOP, Nissi Vallavalitsus ja Lehetu külaelanike vabatahtlik töö.

Lehetu Külaseltsi juhatus ja vabatahtlikud

20 aasta jooksul on juhtunud palju – on olnud tõusuperiood ja mõõnaperiood, aga viimase 10 aasta jooksul oleme endise lasteaia hoone kujundanud külakeskuseks, kus on hea koos käia, ühisüritusi ette valmistada ja neid läbi viia, ajalehti, ajakirju ning raamatuid lugeda, internetti kasutada, sotsiaaltöötaja vastuvõtul käia  – võimalusi on palju.

Lehetu Külaseltsi tugevusteks on motiveeritud ja mitmekülgsete oskustega liikmed, kes on läbi aastate osalenud kogukonna töös. Tänu aktiivsetele ja tublidele liikmetele on Lehetu Külaselts juba aastaid  koostööpartneriks Nissi valla ametiasutustele ja organisatsioonidele. Alates 2009.a. toetatakse  koostöös Nissi Maarja Kogudusega piirkonna paljulapseliste ja vähekindlustatud perede toimetulekut toiduabi näol. Jõuludeks saavad vähekindlustatud lastega pered kingitusi, mida siis jagame koos Jõuluvanaga jõulupeol. Väga headeks koostöö partneriteks on Nissi Naisselts, kes on aidanud läbi viia suuremaid üritusi, ja Lehetu küla ettevõtted – Saidafarm OÜ, Lehetu Auto OÜ ja Seve Ehituse AS. Lehetu Külaseltsi kuulub 8 liiget, juhatuses on 3 liiget ja püsivabatahtlikke on 10. Seltsi liikmed on osa võtnud Liikumine Kodukant projektidest nagu „Õppiv küla” ja „Ärgake, külad”. Ka käesoleval ajal olen Kodukandi programmi „EV100 igas külas“ üks Harjumaa koordinaatoritest. Lehetu Külaseltsi veel üheks oluliseks tugevuseks on külaelanikele, eriti noortele,  võimaluse andmine ürituste ette valmistamisel ja läbi viimisel ning seltsi järjepidev tegutsemine  – kui liider ära väsib, siis tuleb teine asemele. Samas on nõrkuseks liidrite järelkasv, sest võimekad noored lähevad õppima ja kolivad ära. Aga viimastel aastatel on Lehetu külla osad noored, nüüd juba peredena, tagasi kolinud ning on huvitatud külaseltsi ja külaelu arendamisest.

Selline on siis meie elu ühes väikeses külas „ääremaal“.

NB! 12.08.2017 toimub kella 12-st Lehetu külakeskuse õuealal Augustikohvik. Kutsume külla!!

Posted in Arvamuslood and tagged , , , .

Sündinud ja üles kasvanud olen Tallinnas. Peale põhikooli lõpetamist otsustasin minna õppima Jäneda Sovhoostehnikumi agronoomia erialale. Ja kui kool läbi sai, siis suunati mind tööle Saida sovhoosi, mille keskus asus Lehetu külas.

Nüüdseks olen Lehetu külas elanud 34 aastat. Siin olen suureks kasvatanud ja ellu saatnud oma poja. Töökohaks on mul Põllumajandusameti mahebüroo. Huvialadeks on mul jooga, laulmine ja Lehetu Külaseltsi tegevustes osalemine. Lisaks olen veel Lääne-Harju Koostöökogu hindamiskomisjoni liige, Kodukant Harjumaa revisjonikomisjoni liige ja Liikumise Kodukant programmi "EV100 igas külas" üks Harjumaa koordinaatoritest.

Suures Saue vallas pean oluliseks info liikumist ja koostööd kõigi eluvaldkondade vahel, sest „Kui kord oled valinud selle koha elamiseks, on Sinu võimuses muuta see parimaks paigaks maailmas“. See Kodukant Harjumaa moto on kujunenud ka minu tegemiste motoks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga