ARHIIV 2017: Laitsest peab saama ilus aedlinnak!

Mõnekümne kilomeetri kaugusel Tallinna kesklinnast paiknev Laitse piirkond eristub oluliselt selle poolest, et siin paikneb 3000 endist suvilakinnistut, lisaks talumajapidamised, kuhu on jätkunud inimeste sissevool nii noorte perede kui ka eakamate inimeste näol, kes on linnakorteri vahetanud maapiirkonnas elamise vastu, et rajada endale kodu privaatsust pakkuvas kaunis looduslikus keskkonnas. Laitse küla südant kaunistavad huvitavad ajaloolised, suursugused hooned nagu Laitse loss ja Tauno Kangro Graniitvilla. Paljud endised mõisakompleksi kuuluvad häärberid, teenijatemajad, viinaköögid, aidad, tallid on korrastatud, mis annab Laitsele täiesti omalaadse, mõisastiilis küla ilme.

Tööle käiakse peamiselt Tallinnasse või linnalähedastesse keskustesse. Nii täidab piirkond peamiselt elamurajooni funktsiooni.

Kui Laitse piirkonda on sisse ennast registreerinud ca 1300 elanikku, siis suveperioodil elab siin 10000 inimese ringis ning maksumaksjate vähesus  teeb piirkonna arendamise keeruliseks, kuna Euroliidu rahade taotlemisel on kriteeriumiks teatud inimeste arv, mida siinkohal ei täideta. Seega eristub Laitse oluliselt teistest piirkondadest ning vajab eraldi tähelepanu ja arengukava väljatöötamist, et elanikel tekiks motivatsioon valda sissekirjutuse taotlemiseks.

Hetkel on probleemiks halvad teed, tänavavalgustuse puudumine, vesi ja kanalistasioon, hooletu suhtumine heakorda, kogukonna vähene identiteet.

Paljudel linnalähedastel valdadel on kogemus endiste suvilapiirkondadega tegelemisel, samuti Saue vallal, kuigi üksühele seda võrrelda ei saa. Vallas on  kaks suuremat ja mõned väiksemad suvilapiirkonnad, mis siiski pole Laitsega suuruselt võrreldavad. Seal on leitud võimalusi äratada elule kohapealsed kogukonnad Maidlas, viia  mustkatte alla peamised ligipääsuteed, varustada Vatsla külas suvilapiirkond vee ja kanalisatsioonivõrkudega. Vald on saanud omandisse kõik peremehetuks jäänud või hooleta maad. Vastutust on pandud ka endiste ühistute elanikele, seades paika kriteeriumid, mitu % elanikest peab olema ametlikult sisse registreeritud, et toimuks talvine lumelükkamine ning oleks põhjust kavandada mustkatteid. Ühistud on asukohalt ja suuruselt siiski eripalgelised, oluline on see teema tõsta töölauale ja sellega etappide kaupa järkjärgult tegelema asuda. Esimesed tulemused ei lase ennast siis kaua oodata, samas ka optimistlike plaanide kohaselt on sellega tõsisemalt tegeleda vaja vähemalt järgmised 10 aastat.

Laitse kohapealseks plussiks on hea rongiliiklus, linnalähedus, lasteaia ja kooli olemasolu, üha suurenev noorte perede osakaal.

Tegeledes nii füüsilise kui sotsiaalse infrastruktuuri järkjärgulise parandamisega, toetades ja aktiviseerides kohalikku initsiatiivi, võime tulevikus Laitsest rääkida kui hea mainega aedlinnast, mis pakub privaatset ja mõnusat elukeskkonda soodsa asukoha ja hea transpordiühendusega kesklinna.

Foto: Laitse graniitvilla

Posted in Arvamuslood and tagged , , , .

Sündisin 1969 aastal Viljandis ning peale Tallinna Ülikooli lõpetamist tulin Ruila Põhikooli õpetajaks ning alates 2000 aastast töötan koolidirektorina. Ruila Põhikooli on lõpetanud ka minu tütar ja kaks poega. Olen kodukandi tegemistega kursis sotsiaal- ja haridusvaldkonnas kaasa rääkides kolmes vallavolikogu koosseisus nii komisjone juhtides kui ka volikogu aseesimehena. Samuti olen Lään-Harju Koostöökogu juhatuse liige ning löön kaasa oma kodukandi MTÜ-des.
Usun, et tugevas ja suuremas vallas on võimalik koondada nii vaimset kui materiaalset potensiaali otstarbekamalt . Valdade ühinemise käigus on oluline tagada meie inimeste huvide eest seismine ja vajaduste teadvustamine uues loodavas vallas ning sujuv üleminek uuele töökorraldusele. Peame leidma need kohad, kus saab ühiselt odavamalt ja paremini kui eraldi tegutsedes. Suures vallas on inimestel väga erinevad huvid ja elutingimused, kus tuleb vallaelu juhtimisel leida tasakaal valla kui terviku arendamisel. Näen meie piirkonda linnalähedase kauni loodusega elukeskkonnana, kus on välja arendatud toimiva infrastruktuuriga Laitse aedlinnak ja samas kenad hajaasustusega külad privaatsust hindavatele elanikele. Aga meile avaneb paremaid ja laiemaid võimalusi ainult siis, kui meil endil on piisavalt tarkust, tahtmist ja aktiivsust kaasa lüüa, et mitte jääda kõrvale ja omaette, vaid teha koostööd, et ajada oma asja edasi selleks suuremaid võimalusi kasutades.
Pean oluliseks arengut, inimeste kaasamist ja motiveerimist, teha vajadusel muudatusi meie kõigi elukvaliteedi parandamise nimel .

"Pean oluliseks arengut, inimeste kaasamist ja motiveerimist..."

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga