Ametisse astus Saue valla volikogu teine koosseis

16. novembril valiti ametisse Saue vallavolikogu teise koosseisu juhid. Meie liitu esindab juhtorganites volikogu aseesimehena pikaajalise volikogu kogemusega Eero Kaljuste. Esimeheks valiti tagasi neli aastat volikogu juhtinud Harry Pajundi. Teiseks aseesimeheks valiti Lavly Perling. Istungil esitas seadusekohase lahkumispalve ka senine vallavalitsus, mille andis üle vallavanem Andres Laisk. Volikogu täievoliliseks tööle hakkamiseks kulub veel õige mitu […]

Loe edasi

Kaasegne internetiühendus on hajaasustuse elaniku jaoks liiga kauge unistus. Kas nii jääbki? – Kristjan Ok 179

Kristjan Ok 179 IT ettevõtjast  pereisa Aila/Valingu küla Kui ma neli aastat tagasi kirjutasin Valimisliit Koostöö kodulehel blogipostituses erinevate E-teenuste kasutamise väljakutsetest seoses puuduliku internetiühendusega hajaasustusega piirkondades, võis teematõstatus jääda paljude jaoks veidi kaugeks. Nagu ikka, on aastad läinud kiirelt ja selle aja jooksul on asjad muutunud. Kahjuks halvemuse suunas, sest nõudmised IT teenustele on […]

Loe edasi

Nissi, Lehetu ja muud väikeasulad – 151 Allan Muuk

Neli aastat tagasi olime omavalitsuste valimiste künnisel olukorras, kus oli vaid üks soov ja teadmine. Tuleb liituda ja ühendvald tööle saada. Oli vastuseisu, kuid valdav enamus nüüdse Saue ühisvalla territooriumi elanikest tervitas seda otsust. Noore omavalitsuspoliitikuna ajendas mind toona valmisliitu astuma soov näha, kuidas selline omapärane protsess Eestis läbi viiakse. Sündinud ja kasvanud kunagise Nissi […]

Loe edasi

Kogukond ja transport Saue vallas – 174 Allar Leedu

Allar Leedu 100% sauevallakas aastast 2015. Kuus aastat aktiivset igapäevaelu Saue vallas, Laagri alevikus ja Koidu külas on loonud minu maailmavaatesse suhteliselt kireva pildi ümberringi toimuvast. Ja Toimub PALJU: Ehitamine, arendamine, seltsielu, koolielu, lasteaiaelu, kogukonnaelu, tööelu, spordielu, sotsiaalmeediaelu. Laagrist on kujunenud minu elu keskpunkt: Alates 2015 elan Saue vallas, Laagri alevikus. Sündinud nõmmekana, arvasin et […]

Loe edasi

Veskimöldre “ema” – 149 Kristel Kuusk

Uueks perioodiks on valimisliiduga Koostöö – Meie Vald liitunud mitmeid uusi aktiivseid tegijaid. Üks nendest on Alliku, Laagri ja Veskimöldre piirkondi esindav Kristel Kuusk. Tutvume natuke tema tausta ja tegevustega! Minu nimi on Kristel Kuusk, kuid tuntud veel kui Veskimöldre “ema”, ettevõtja, inimeste inimese, abikaasa ja tütre emana. Kõiki neid väljakutseid oma elus ühendan kindla […]

Loe edasi

Teeme kõik selleks, et end ise aidata – ühiskond, õpetajad, lapsevanemad!

152 Tiia Rosenberg Ruila Põhikooli direktor Kui koroonaajastu kaks aastat tagasi meieni jõudis, võtsime seda kui väljakutset hakkama saada ning tegelesime entusiastlikult ja ennastunustavalt uute digilahenduste õppimisega, õppekavade ümbertegemisega, et lapsed esimesest klassist alates oleksid suutelised arvutiekraani vahendusel õppima. Õppisime tundma viirust, võtsime kasutusele meetmed viirusest hoidumiseks, olime nõus taluma isolatsiooni  ja sulus elamisega, et […]

Loe edasi

KOV 2021 – aeg välja panna uuendatud jõud!

2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kogus valimisliit Koostöö – Meie Vald kindlalt kõige rohkem hääli ning on seetõttu olnud valitsev kodanikeühendus Saue vallas tervelt 12 aastat. Selle ajaga on eesotsas vallavanema Andres Laisaga tõusnud Saue vald üheks edukaimaks omavalitsuseks Eestis. Võtame tulevastel valimistel eesmärgiks ennast veelgi ületada ning jätkata seda arengut ka perioodil 2021-2025! Oleme valda meelitanud palju ettevõtjaid, ühendanud […]

Loe edasi

ARHIIV 2017: Keskkond, milles elame, on meie enda teha

Saue vald on mõnus paik elamiseks inimesele, kes hindab elamiseks puhast keskkonda. Viimastel aastatel on valla poolt palju panustatud meie elukeskkonna parandamiseks. Rajatud on kergliiklusteid ja arendatud ühistransporti. Paigaldatud on nägusad ja kergesti ligipääsetavad pakendi ja vanapaberi konteinerid. Läbi hangete on tagatud soodsa hinnaga segaolmejäätmete äravedu, tasuta saab 2x aastas ära anda ohtlikke jäätmeid ning […]

Loe edasi

ARHIIV 2017: Haldusreform on alles alguses

Sügisest väheneb kohalike omavalitsuste arv pea kolm korda ning alles jääb 15 linna ja 64 valda. Muudatuse eesmärk on luua senisest suutlikumad omavalitsused, mis on võimelised pakkuma paremaid avalikke teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu. Liitumised loovad küll eeldused soovitud eesmärkide poole liikumiseks, kuid on ilmne, et pelk mehhaaniline omavalitsuste ühendamine eesmärkideni ei vii. Seetõttu leian, […]

Loe edasi